Havet och Varberg ger oss kraft och inspiration! En kreativ miljö förstärker lusten att utvecklas.Om du inte utvecklas kommer du att stanna i växten!

Örtengren Consulting AB

finns i Varberg och har mångårig erfarenhet av att jobba med förändringsarbete.

Vi erbjuder företag, offentlig verksamhet, organisationer och enskilda personer assistans i sitt förändringsarbete genom

• Processledning/Processtöd

• Projektbyggande/Projektledning 

• Mentorskap/Coaching 
 
med hjälp av ett processinriktat arbetssätt som innebär “hjälp till självhjälp” 
 
Vi är det lilla företaget med oväntat stora resurser!
 
Vi tror på att verka i nätverk och därmed dra nytta av nätverkets gemensamma kunskaper.