Havet och Varberg ger oss kraft och inspiration! En kreativ miljö förstärker lusten att utvecklas.Om du inte utvecklas kommer du att stanna i växten!

Nu kan du som företagare även fr o m 1 jan 2016 få kostnadsfri konsulthjälp av oss! Gå in på

www.timbanken.se

Pågående aktiviteter

2016-01-12

Marianne har nu på uppdrag av Almi i Halmstad startat ytterligare ett projekt för styrelsearbete.

Per-Eric arbetar vidare som inhyrd exportmarknadschef i ett Varbergsföretag.

Bägge jobbar som Mentorer i Almis mentorprogram.

Örtengren Consulting AB har utsetts av Region Halland att vara ett av de konsultföretag som kan leverera kostnadsfri konsulttid till halländska företag. Gå in under fliken Timbanken och läs mer! 

Örtengren Consulting AB

finns i Varberg och har mångårig erfarenhet av att jobba med förändringsarbete.

Vi erbjuder företag, offentlig verksamhet, organisationer och enskilda personer assistans i sitt förändringsarbete genom

• Processledning/Processtöd

• Projektbyggande/Projektledning 

• Mentorskap/Coaching 
 
med hjälp av ett processinriktat arbetssätt som innebär “hjälp till självhjälp” 
 
Vi är det lilla företaget med oväntat stora resurser!
 
Vi tror på att verka i nätverk och därmed dra nytta av nätverkets gemensamma kunskaper.